-

NÁZOV CENA
Vstupné vyšetrenie od 40€
Konzultácia od 50€
Fotokompozitná výplň od 120€
Endodontické ošetrenie od 180€
Extrakcie od 74€
Korunka (zircon, e-max) od 400€
Keramické fazety od 399€
Implantát od 800€
Celková snímateľná náhrada od 479€
Čiastočná snímateľná náhrada od 449€
Digitálný odtlačok 100€
Intraorálna RTG snímka 12€
Bielenie chrupu od 400€
Dentálna hygiena 70€

Objednajte sa u nás